L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha modificat alguns dels pagaments dels tributs municipals com per exemple l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica o la taxa de guals

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha anunciat que torna a modificar el calendari fiscal dels tributs municipals. Els canvis afecten diversos impostos, com l’IBI, el de vehicles, la brossa dels habitatges, la taxa de guals i l’ocupació de la via pública. A continuació, et mostrem un quadre resum facilitat pel consistori a Serra Grup Immobiliari:

Per qualsevol dubte, podeu consultar el calendari fiscal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb l’actualització dels nous terminis de pagament en aquest enllaç del web oficial del consistori municipal.