El consistori, a més, ha posposat els tributs municipals que es trobaven actualment en període de pagament

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha anunciat que ajornarà el cobrament de l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) a causa de la situació derivada del COVID-19. Així doncs, el pròxim 2 d’abril no es realitzarà cap cobrament i el primer serà el 2 de juny. El consistori informa que el nou calendari de terminis és el següent:

Rebuts domiciliats

Termini

% Deute Dates
1 25%

2 de juny de 2020

2 25%

1 d’octubre de 2020

3 25%

2 de novembre de 2020

4 25%

1 de desembre de 2020

Altres tributs ajornats

D’altra banda, el consistori ha decidit també ajornar el pagament fins al mes de juny dels altres tributs municipals que es trobaven actualment en període de pagament. Concretament, es veuen afectats l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i la taxa de guals.

Sobre els primers, la regidora d’Intervenció i Tresoreria i d’Empresa i Innovació ha explicat que “es prorroga el termini voluntari de pagament fins al 2 de juny i fins al juny no es carregarà en compte els rebuts domiciliats d’aquest impost”. D’altra banda, la taxa de guals segueix el mateix patró.

L’Ajuntament de Vilanova també ha informat que qualsevol dubte es pot transmetre a través del web www.vilanova.cat o dels correus electrònics gestiotributaria@vilanova.cat i recaptacio@vilanova.cat

Podeu trobar la notícia al web oficial de l’Ajuntament clicant al següent enllaç.