L'augment de les situacions d'impagament dels rebuts de lloguer provoca que, cada vega amb més freqüència, els propietaris tinguin por a llogar les seves propietats, i demanin unes garanties econòmiques desmesurades, a les quals els llogaters no hi poden fer front.

En temps de bonança econòmica, abans d’esclatar la crisi, els propietaris d’habitatges en lloguer demanaven avals bancaris o fiances desmesurades als seus llogaters per assegurar-se, en cas d’impagament, el cobrament de les mensualitats no abonades. Avui en dia, amb l’agreujament de la situació econòmica, és impensable demanar mesures com aquestes, ja que els llogaters hi són reticents i ho perceben com un impediment a l’hora de llogar un immoble, fet que provoca que es puguin decantar per habitatges que no requereixen tantes exigències econòmiques de garantia. Així doncs, com ho poden fer els propietaris per assegurar-se de cobrar aquells rebuts que, pel motiu que sigui, el llogater ha deixat d’abonar? Existeixen diversos mecanismes i eines per assegurar al propietari que, passi el que passi , cobrarà les mensualitats impagades.

El primes pas, evidentment, és aplicar mesures preventives per intentar evitar la morositat. Aquestes mesures s’han d’aplicar des d’un bon començament en la selecció dels llogaters, assegurant-nos, en la mesura del que sigui possible, la seva solvència i fiabilitat econòmica. Hi ha bases de dades a les quals es pot accedir per obtenir un perfil detallat del llogater i comprovar si figura en llistes de morositat, per exemple. També s’ha de comprovar la documentació presentada, com els contractes de treball i les nòmines, autentificant-los sempre que sigui necessari.

Un cop comprovada la viabilitat financera dels futurs llogaters, en el moment de formalitzar el contracte es poden demanar diversos recursos econòmics. Demanar una fiança de dues mensualitats és habitual per poder fer front a petits impagaments. També es poden demanar dipòsits complementaris o avals bancaris, però com ja hem comentat, aquestes mesures augmenten molt la despesa d’aquells que opten al lloguer i per tant no són molt ben rebudes.

Una mesura molt completa i efectiva de garantia de cobrament de les rendes, són les assegurances per impagament. Aquestes permeten als propietaris cobrar les quantitats impagades i també poden cobrir les possibles destrosses realitzades pels antics llogaters de l’habitatge. També solen incloure la defensa jurídica en cas que sigui necessari procedir a un desnonament judicial. Un altre avantatge d’aquestes assegurances és que també serveixen de filtre per escollir llogater, ja que abans de formalitzar el contracte la companyia asseguradora, o la immobiliària, realitzen un estudi de viabilitat dels futurs llogaters.
D’entre totes les mesures per garantir el cobrament de les rendes, la de l’assegurança és la que més adeptes està guanyant entre els propietaris. La pòlissa d’impagament és una de les garanties més demandades i la que més ha crescut en els últims anys, segons dades de l’Observatori Espanyol de l’Assegurança del Lloguer (OESA per les seves sigles en castellà).

Així doncs, avui en dia, existeixen mesures suficients per assegurar el pagament de les quotes impagades i, d’aquesta manera, els propietaris dels immobles poden llogar-los amb garanties i amb la màxima tranquil·litat.