24h Atenció d'avaries
938 141 751 (Vilanova)
938 915 591 (Vilafranca)
938 964 792 (Sant Pere de Ribes)
938 532 626 (Sitges)

A SERRA Patrimonial ens ocupem de maximitzar la rendibilitat econòmica vetllant per la conservació dels teus immobles en lloguer. Som líders en el servei de gestió patrimonial de lloguers al Garraf i l’Alt Penedès amb més de 1.200 immobles de lloguer gestionats.

Això és tot el que inclou el nostre servei de gestió de lloguers:

Contractació:

Anàlisi de la solvència del llogater.

Gestió de l’assegurança de cobrament.

Gestió de l’assegurança de la llar.

Signatura del contracte de lloguer.

Tramitació de la fiança.

Gestió de l’impost de transmissions.

Atenció al llogater:

Canvi de nom dels subministraments.

Tramitació de l’ITP.

Reparació d’incidències.

Gestió del lloguer:

Emissió i cobrament dels rebuts.

Pagament al propietari – liquidació.

Assessorament al propietari i al llogater.

Gestió dels augments acordats.

Gestió de les reclamacions i la morositat.

Gestió d’incidències de reparació.

Rescissió contractual:

Entrega de claus.

Inspecció de l’immoble i comprovació de l’estat.

Lectura de comptadors.

Document de rescissió de contracte.

Canvi de nom dels subministraments.

Sol·licitud de devolució de la fiança.

Liquidació de la fiança.

Pre-Comercial:

Constitució d’Obra Nova i Divisió Horitzontal: Registre de la Propietat.

Tramitació de la Cèdula d’Habitabilitat.

Reportatge fotogràfic de l’immoble.

Adequació prèvia de l’immoble: assessorament i gestió.

Valoració de l’immoble: estudi de mercat.

Procés Comercial:

Estratègia de comercialització.

Acció publicitària.

Visites amb demandants a l’immoble.

Tancament de l’operació.

Àmbits d’Actuació:

Habitatges.

Locals, oficines i despatxos.

Aparcaments.