Si tens una hipoteca, et resumim els requisits necessaris per poder demanar un aplaçament en el pagament de la quota

Una de les mesures més aplaudides pel Govern en la situació actual d’incertesa pel COVID-19 és la moratòria en les hipoteques, ja sigui del teu habitatge habitual o d’una oficina o local comercial. Aplaçar el pagament en un moment en què molts ciutadans es troben amb dificultats per a fer-ho pels estralls derivats de la pandèmia resulta clau per a moltes persones. Ara bé, saps si et pots acollir a aquesta mesura?

Per poder optar a aquest ajut, cal complir amb els requisits de vulnerabilitat econòmica estipulats en el Reial Decret aprovat pel Govern.

Quins són aquests requisits?

  1. Estar en situació d’atur pel context del COVID-19 si ets treballador per compte aliè o si ets empresari i pateixes una caiguda mínima del 40% en els seus ingressos. A més, després del Consell de Ministres del 31 de març de 2020, la mesura es fa extensible als autònoms que no puguin realitzar cap activitat com a conseqüència de l’estat d’alarma.
  2. Que els ingressos en el conjunt de la unitat familiar no siguin superiors als 1.613,52 euros en el mes anterior a la moratòria. Aquest llindar s’amplia a 53,78 euros per cada fill a càrrec en famílies amb dos progenitors i a 80,68 en les monoparentals. El llindar també pujarà 53,78 euros pels membres de la unitat familiar majors de 65 anys. Aquest també s’amplia si algun membre té una discapacitat superior al 33%, una situació de dependència o una incapacitat laboral permanent.
  3. Que els subministraments bàsics sumats a la hipoteca representin com a mínim el 35% dels ingressos nets de la família.
  4. Que la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per 1,3 com a mínim.

Quin és el termini per sol·licitar aquest ajut?

Aquest ajut es pot sol·licitar fins el dia 3 de maig a l’entitat bancària que hagi concedit la hipoteca.

A tenir en compte…

Mentre duri el període de moratòria, l’entitat bancària no podrà aplicar la clàusula de venciment anticipat.

Per a més informació, pots consultar aquesta mesura adoptada pel Govern aquí.