Vius en una comunitat de veïns en la que els problemes de convivència son una constant? Conviure en una comunitat de propietaris suposa el compliment d'unes normes de convivència bàsiques per garantir el confort i el respecte de tots els que hi viuen.

Normes com tenir cura de les zones comunes o respectar les hores de descans, són fonamentals perquè la vida quotidiana de la comunitat no es vegi afectada. Per això, des de Serra Grup Immobiliari volem explicar-te quines són les principals normes que cal establir en una comunitat de veïns (cal tenir en compte que cada comunitat pot establir les seves pròpies normes sempre que siguin acceptades per la majoria i que no contravinguin el que disposa la llei).

Respectar les zones comunes

Una de les qüestions més determinants és el respecte cap a les zones comunes, ja que es tracta d’un aspecte fonamental per a mantenir una bona convivència.

Son considerades zones comunes totes aquelles zones de l’edifici compartides per més de dos membres de la comunitat, com poden ser les zones d’estacionament, les entrades a l’edifici o les escales, però també passadissos compartits, per exemple.

Els veïns estan obligats a no contribuir amb el deteriorament d’aquests espais comuns. Per tant, estan prohibides accions com: Deixar-hi les escombraries o col·locar-hi objectes que puguin impedir el pas. Tampoc podrà col·locar-s’hi cap mena de mobiliari que no s’hagi acordat prèviament amb la resta de la comunitat.

Respectar les hores de descans

Aquest és un altre aspecte essencial en una comunitat de propietaris. Les hores de descans dels veïns han de respectar-se. No s’han de fer sorolls forts i innecessaris dins les hores que es consideren de descans (des de les 10 de la nit fins les 8 del matí aproximadament). Val a dir que aquesta és una de les qüestions més sensibles dins de les comunitats de veïns, per això és important respectar-la per evitar qualsevol problema de convivència.

Normes pels propietaris amb mascotes

Els propietaris o llogaters que tinguin mascotes, hauran d’evitar que això pugui suposar qualsevol tipus de problema per la resta de veïns. S’haurà de controlar que l’animal no vagi solt per les zones comunes, ni que les malmeti de qualsevol manera. I, sobretot, que no bordi de nit. 

Pagar les quotes comunitàries

El pagament de les quotes comunitàries és essencial per a mantenir la comunitat de veïns en bon estat. Si tots els veïns compleixen amb aquest deure hi haurà una convivència positiva. Pel contrari, si un propietari no compleix amb la seva obligació de pagar les quotes, és possible que sigui demandat, i que la resta de veïns hagin de fer front a les despeses, provocant que es generi un mal clima en la comunitat.

Escollir un President

Tota comunitat ha de tenir un President. El President d’una comunitat és el seu representant legal segons la llei de Propietat Horitzontal, i ha de vetllar per l’estabilitat de la comunitat i els immobles, a més de representar a tots els veïns.

La principal responsabilitat del President és la de representar la comunitat davant qualsevol situació. A més, existeixen altres responsabilitats que ha d’assumir, com requerir el cessament d’activitats molestes, convocar la junta de propietaris quan calgui o exigir judicialment el pagament de deutes, entre d’altres.

Com s’escull el President d’una comunitat de propietaris?

El President d’una Comunitat de Propietaris s’escull mitjançant una reunió convocada pel mateix president o el 25% dels propietaris, i és un punt obligatori en junta ordinària. La persona que ocupi aquest càrrec durant el temps establert (normalment 1 any) podrà ser triada per sorteig, per torn rotatori o també pot ser voluntari, sempre i quan la resta de veïns hi estiguin conformes.

Evitar danys o desperfectes

Dins d’una comunitat de propietaris cal evitar danys i desperfectes, sobretot a les zones compartides amb la resta de veïns. Si hi ha algun veí o propietari que ocasioni possibles danys i desperfectes, hauran de ser reparats o sufragats pel propi veí.

És important destacar, que encara que la comunitat en quüestió tingui assegurança, aquesta solament respon si hi ha un sinistre.  Si el dany ve ocasionat  no intencionadament per baixar un moble per l’escala, per exemple, l’assegurança no se’n farà càrrec.

Necessites gestionar la teva comunitat de veïns? A Serra gestionem la teva Comunitat de Veïns amb un servei integral i vetllem pel seu òptim funcionament. Descobreix tot el que inclou aquest servei a través de la nostra pàgina web o posa’t en contacte amb els nostres gestors a través del correu info@serra.immo o bé omplint el formulari de contacte del nostre web.