Serra Experiència Immobiliària forma part d’una joint-venture amb dues empreses més de gestió patrimonial que, amb seus a Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Barcelona i Mollet del Vallès, gestiona en conjunt més de 900 comunitats de propietaris amb 25.000 departaments, oferint un servei immobiliari integral, complementat amb la gestió de lloguers i la comercialització d’immobles.

Sergi Serra, Director

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Catalán.

Entrevista publicada al Diari de Vilanova

Què voleu dir amb que no sou un administrador de finques?

“Al nostre parer, les necessitats de servei que avui tenen els propietaris de les comunitats, no obtenen una resposta adequada per part de les administracions de finques a l’ús. Perquè les tasques tradicionals que normalment desenvolupa la figura de l’administrador de finques -cobrar, pagar i liquidar, i resoldre les incidències de reparacions- es presten des d’un enfocament clarament “reactiu”; és a dir, es gestiona el dia a dia i s’actua en funció dels esdeveniments.”

Feu una diferència entre “admninistrar” i “gestionar”

“Si. En el moment actual, les circumstàncies exigeixen proactivitat: potser ens podríem conformar amb una ‘administració’ si disposéssim de diners suficients i excedents; però, si això no és així, cal un autèntic professional que sàpiga ‘gestionar’ des de l’economia de recursos, amb la màxima eficiència. És per això que el mer canvi d’administrador no ofereix, habitualment, la resposta adequada a les necessitats que la comunitat planteja, de forma que, en un termini curt de temps, es constata sovint que en el fons tot segueix igual.”

Com definiu doncs el rol d’un gestor de patrimoni?

“Els edificis, i les persones que viuen en ells o els utilitzen, avui dia, necessiten la figura d’un gestor patrimonial immobiliari, que és l’expert que determina quins són els serveis imprescindibles, si aquests són els adequats, n’avaluï els costos, revisi els contractes i negociï amb proveïdors i industrials, per tal de dissenyar una estructura servei/cost ajustada a les veritables necessitats dels clients.”

Quines són aquestes necessitats?

“La tasca de gestió patrimonial és constant, per la qual cosa es fa necessària una avaluació permanent de tots els factors que incideixen en la gestió del servei/cost. Actualment, a tall d’exemple, estem desenvolupant iniciatives relacionades amb l’eficiència energètica, que van des de la selecció de les millors empreses comercialitzadores, la realització d’auditories i les modificacions en instal·lacions, per tal d’optimitzar costos en subministraments i d’aquesta manera aconseguir estalvi.”

“D’altra banda, els propietaris han de tenir sempre molt present que la cura i l’atenció professional dels seus immobles produeixen el manteniment o increment del seu valor, qüestió molt important si es té en compte que, en molts casos, es tracta de la materialització dels estalvis familiars. Com a gestors de patrimoni, sempre vetllem pels nostres clients atenent aquest criteri d’actuació.”

“En la majoria de casos, la vivenda suposa el principal actiu dels estalvis familiars d’una unitat familiar”

Com ho feu?

“La nostra metodologia es basa en prevenir en comptes de reaccionar, planifiquem en lloc d’improvisar, treballem per optimitzar rendiments econòmics, a més d’administrar. Som capaços de fer tot això perquè, sentint-nos com si fóssim els nostres propis clients, ens posicionem en el rol de direcció del seu patrimoni immobiliari.”

“Des de Serra podem oferir estalvi des del primer dia, gràcies a la nostra capacitat per negociar preus, la innovació constant en l’eficiència dels nostres sistemes de gestió i l’ús de les noves tecnologies.”

“Una empresa dedicada a la gestió patrimonial, com és el nostre cas, posa al servei dels nostres clients un equip de professionals que estudia la forma de reduir costos i obtenir un estalvi significatiu, optimitzant recursos que, en moltes ocasions, suposen baixades del pressupost comunitari d’entre un 20-30%; més fins i tot, segons els casos i la forma en que es duia l’administració.”

Esteu a punt de cumplir 50 anys com a companyia. Com encareu el futur?

“Tenim una constant vocació de desenvolupament i agregació de valor als nostres serveis, per completar una oferta que els faci integrals.”

“Durant els darrers anys hem crescut com a consultors immobiliaris i estem consolidant la nostra àrea d’assegurances.”

“Ens proposem fer les coses cada dia millor, mantenint els nostres valors, comptant amb un equip de professionals compromesos amb el servei al client, seguint atents a les noves tecnologies i dissenyant nous models de servei i gestió. Tot orientat a ser cada cop més eficients i competitius, per oferir serveis en les millors condicions.”

Una darrera curiositat. Què significa la “X” del vostre logotip?

“La “x” és el nostre acrònim per “experiència” i volem que el color verd projecti la nostra actitut positiva davant de la feina i davant de la vida.”

“A part d’aquestes accepcions, el símbol “x” representa la multiplicació, el creixement. És l’expressió de l’efecte multiplicador que busquem i produïm amb els interessos dels nostres clients.”