La nova pluvàlia municipal permetrà als venedors escollir entre dos métodes per calcular l’impost a pagar.

Els darrer dies s’ha parlat molt de la derogació de la plusvàlua municipal per part del Tribunat Constitucional que va anul·lar a través d’una sentència del passat 26 d’octubre.

En aquest article tractarem de resoldre tots els dubtes al voltant d’aquest impost, un tribut sobre el qual sempre sorgeixen moltes preguntes a l’hora de vendre, heretar o donar un habitatge.

Què és la plusvàlua municipal?

És l’impost sobre l’increment de valor que adquireixen al llarg del temps els terrenys de naturalesa urbana. És de caràcter obligatori i es paga quan una persona ven, hereta o dona un habitatge. El seu objectiu és actualitzar el valor de la propietat, tornant a calcular-lo.

Aquesta nova norma reformarà l’impost perquè només es pugui gravar la plusvàlua quan realment es produeix i no com fins ara, que calia pagar el tribut independentment de si s’havia produït un increment de valor o no.

Com es calcularà aquest import a partir d’ara?

El nou impost de plusvàlua tindrà dues opcions de càlcul, i serà el contribuent el que triarà entre pagar d’acord amb el nou sistema objectiu, que s’adaptarà a l’evolució del mercat immobiliari, i el real calculat en funció de la plusvàlua real.

  • Sistema objectiu: Per aquest mètode es multiplicarà el valor cadastral del sòl per uns coeficients determinats que aprovaran cadascun dels ajuntaments, els quals no podran excedir els valors publicats pel govern espanyol que van en funció de l’antiguitat de l’immoble en un període màxim de 20 anys.
  • Sistema real: Per aquest mètode els contribuents podran estimar el valor de l’impost calculant la diferència entre el valor de transmissió del sòl i el preu d’adquisició.

I si l’immoble no s’ha revaloritzat?

En aquest cas, si no hi ha un augment de valor, no estaran subjectes a tributació. Per exemple, si el valor d’un immoble comprat el 2004 és de 310.000€ i el valor de quan es ven al 2021 és de 285.000€ no s’haurà de pagar aquest impost, ja que el seu valor real hauria disminuit.

Si estàs pensant a vendre el teu habitatge, descobreix els nostres serveis immobiliaris a través de la nostra pàgina web o posa’t en contacte amb els nostres gestors a través del correu immobiliaria@serra.immo o bé omplint el formulari de contacte del nostre web.