La missió de Serra Grup Immobiliari és satisfer les necessitats dels nostres clients en la gestió del seu patrimoni i crear una organització rendible i amb una constant vocació de desenvolupament i aportació de valor als nostres serveis, per completar una oferta de serveis immobiliaris integrals.

Definim la nostra política de qualitat posant de manifest el nostre compromís en prestar els nostres serveis amb la màxima qualitat i sempre tenint com a objectiu la satisfacció del client; implicant en aquest procés a clients, proveïdors i al nostre equip humà.

Per refermar el nostre compromís amb la qualitat, tenim implantat un sistema de Gestió de la Qualitat, amb avaluacions periòdiques, que fan que estem en contínua millora dels serveis que oferim, amb la implicació per part de tot el nostre equip humà.

La política de qualitat de Serra Grup Immobiliari es fonamenta en els següents principis:

  • Garantir que la Política de Qualitat es compresa, implantada i mantinguda per tots el que formen part de la nostra empresa, constatant documentalment el seu compliment.
  • Compromís de millora contínua establint un sistema de revisió continu de la gestió i de la Política de Qualitat, revisant els objectius i metes de l’Empresa.
  • Complir els requisits legals i altres que afectin als diferents processos i valorar-ho com a punt fonamental dins de la qualitat.
  • Orientar la gestió a la satisfacció dels nostres clients i parts implicades, amb la participació activa del equip humà, obtenint resultats que garanteixin el nostre desenvolupament.
  • Entendre les necessitats contínues del nostres actuals i futurs clients, mantenint un contacte constant amb ells i col·laborant conjuntament per a millorar en la nostra atenció i servei portant a terme avaluacions contínues del nivell de satisfacció.
  • Formació i conscienciació de tot el nostre personal per implantar, millorar i complir la Política de Qualitat de l’Empresa i els seus objectius, amb el fi de comptar amb personal qualificat i motivat, per atendre i donar satisfacció als clients i resta de parts implicades.
  • Aportar els recursos necessaris per a la millora contínua dels processos, la organització i el sistema en general.
  • Col·laborar positivament amb els nostres proveïdors basant-nos en una relació de mútua confiança i en una integració adequada que generi valor afegit.
  • Invertir en sistemes i tecnologia avançada per a millorar els nostres serveis, reduir la quantitat de paper i estar al dia en el sistemes d’informació.

La nostra Política de Qualitat serà mantinguda i revisada periòdicament, comunicada al nostre equip humà i posada a disposició del client.

Ens proposem fer les coses cada dia millor, mantenint els nostres valors, comptant amb un equip de professionals compromesos amb el servei al client, incorporant les noves tecnologies i dissenyant nous models de servei i gestió. Tot orientat a ser cada cop més eficients i competitius, per oferir serveis en les millors condicions.