Vius en una Comunitat de Propietaris i et preocupa la manca de pagament de les quotes de la comunitat per part d’alguns veïns? Des de Serra Grup Immobiliari volem explicar-te com combatre la morositat a la teva Comunitat de Propietaris. 

Aconsegueix una bona convivència a la teva Comunitat

Per aconseguir una convivència tranquil·la dins una Comunitat de Propietaris, és primordial que tots ells contribueixin amb la quota corresponent per poder fer front a totes les despeses necessàries per al seu correcte funcionament. 

Com funcionen les quotes a les Comunitats de Propietaris?

Les quotes, normalment,  són proporcionals a l’habitatge i es distribueixen en base a un pressupost de despeses prèviament aprovat per la junta de propietaris, i són necessàries per a poder sufragar les despeses de conservació i manteniment de l’edifici, així com els serveis contractats, com ara el porter o la piscina, si és el cas. 

No obstant això, són moltes les comunitats de propietaris que han de lluitar amb veïns morosos que no es troben al corrent de pagament de les seves respectives quotes. Si bé, existeixen certes vies de solució per a reduir la morositat a la Comunitat de Propietaris.  

A continuació, us expliquem com procedir davant l’impagament de les quotes per part d’algun veí.  

Què fer davant d’un veí morós?

Quan un veí no està al corrent de pagament de les seves quotes, la Comunitat de Propietaris podrà reclamar aquests deutes al titular de l’habitatge des del mateix moment en què es produeixin els impagaments.  

En la junta Ordinària o en una junta Extraordinària, convocada a tal efecte, es podrà acordar l’inici de la via judicial. 

L’Administrador enviarà una notificació fefaent al veí morós, informant de les quotes pendents i de l’acord adoptat en Junta de procedir a interposar les accions judicials corresponents,  si en un termini prudencial no liquida la totalitat del deute. 

Però, com es pot reduir la morositat en la Comunitat de Propietaris sense arribar a aquest extrem? 

Reduir la morositat en una Comunitat de Propietaris

Per reduir la morositat en una Comunitat de Propietaris la opció més adequada és dur a terme algunes actuacions que evitaran que els veïns deixin de pagar les seves quotes.  

  • Privació del dret a vot

Segons l’article 553-24.1 del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya tenen dret a votar en la junta els propietaris que no tinguin deutes pendents amb la comunitat quan la junta es reuneix. Aquells propietaris que tinguin deutes pendents amb la comunitat només tenen dret a votar si acrediten que n’han consignat judicialment o notarialment l’import o que els han impugnats judicialment. 

  • Privació del dret a impugnar

Segons l’article 553-31.3 del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunyaper a exercir l’acció d’impugnació cal estar al corrent de pagament dels deutes amb la comunitat que estiguin vençuts en el moment d’adoptar-se l’acord que es vol impugnar o haver-ne consignat l’import. 

Així doncs, gestionar aquests temes dins d’una Comunitat de Propietaris pot ser esgotador i pot derivar cap a un mal clima en la convivència. És per això, que si necessites gestionar la teva Comunitat de Propietaris de forma professional tractant adequadament els casos de morositat, ho fem per tu! 

A Serra Grup Immobiliari gestionem la teva Comunitat de Propietaris amb un servei integral i vetllem pel seu òptim funcionament. Descobreix tot el que inclou aquest servei a través de la nostra pàgina web o posa’t en contacte amb els nostres gestors a través del correu info@serra.immo o bé omplint el formulari de contacte.