La compra-venda d’immobles s’ha incrementat en un 2.2% respecte del 2013 gràcies, entre d’altres, a la compra–venda d’immobles de segona mà.

La venda d’habitatges de segona mà ha permès al mercat immobiliari tancar el 2014 en positiu, fet que no passava des de 2010, segons les estadístiques que ha publicat l’Institut Nacional d’Estadística. La compra-venda d’immobles s’ha incrementat en un 2.2% respecte del 2013, amb un total de 319.386 habitatges venuts a tot l’estat espanyol.

Aquesta tímida recuperació s’explica gràcies a, per una banda, la millora del crèdit i, de l’altre, a la inversió estrangera, i també gràcies a la correcció mantinguda en els preus. De fet, actualment els pisos valen un 40% menys que abans d’esclatar la crisi al 2007, tot i que el preu dels habitatges varia molt en funció de la comunitat autònoma o de la regió.

Sobre l’evolució del mercat de compra-venda durant el 2014, cal destacar que la recuperació va lligada a l’augment de les vendes dels habitatges de segona mà, que han augmentat un 18,4%, mentre que la venda d’immobles d’obra nova ha caigut en picat, retrocedint un 16,9%. De fet a Catalunya, dels 47.113 habitatges que es van vendre, 34.886 varen ser de segona mà.

Les dades reflecteixen que el mercat, a poc a poc, es va reactivant i que, tímidament es comencen a observar les primeres dades positives en compra-vendes i concessió d’hipoteques, però els experts són prudents i prefereixen parlar d’una estabilització del mercat, abans que d’una recuperació, ja que tot i que les operacions de compra-venda augmentin i els preus dels pisos estabilitzin, però en cap cas pugin, el crèdit encara és molt limitat i la situació del mercat laboral continua sent complicada.

 

Dades de l’Institut Nacional d’Estadística Espanyol: http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp1214.pdf